Gratis vaccination mod pneumokokker til visse persongrupper

Gratis vaccination mod pneumokokker til visse persongrupper.

Hvem tilbydes gratis vaccination?
Tilbuddet vil blive indfaset i forskellige etaper. De første vacciner der kommer til Danmark i april måned 2020 tilbydes til 5 risikogrupper:
1. Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre og personer med handicap.
2. Personer, der er fyldt 65 år, og som lider af en af følgende sygdomme:

a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med kroniske leversygdomme
e) Personer med kroniske nyresygdomme

3. Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.
4. Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
g) Personer med nefrotisk syndrom
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom

Effekten af vaccinen aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.

Til efteråret vil gratisordningen blive udvidet. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.