Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog

I Danmark er psykologbehandling ikke omfattet af sygesikringen. Det betyder, at man som udgangspunkt selv skal betale for behandling hos psykolog. I visse situationer kan man dog få henvisning til psykolog, hvilket medfører et tilskud til behandlingen.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

Der kan efter henvisning ydes tilskud til psykologhjælp til:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression. Se krav til  diagnose og krav tilhenvisning
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er imellem 18 og 38 år. 2) Se krav til  diagnose og krav til  henvisning

Lægehenvisning til behandling i henhold til henvisningsgruppe 1-8 skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden – dog med nedenstående undtagelser

Henvisning til kategori 3: pårørende til alvorligt psykisk syge personer – her gælder at, beregningen af 12 måneders perioden sker fra det tidspunkt, hvor der indtræder en ændring i den henvisningsberettigedes adfærd, som følge af at være pårørende til en alvorligt psykisk syg person.

Henvisning til kategorierne 9-10-11(incestofre m. fl., depression og angst) kan ske uden tidsgrænse.

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for let til moderat depression (10) eller let til moderat angst, herunder OCD (11) kan genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt.

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.