Kold lungebetændelse

Kold lungebetændelse

Kold lungebetændelse er en populærbetegnelse for enhver tilstand med hoste uden høj feber – lige fra forkølelse over astma og KOL til infektion med influenza eller mycoplasma (fra Statens Serum Instituts hjemmeside):

Kold lungebetændelse er ikke “kold”

Mycoplasma pneumoniae infektion er nok bedst kendt som “kold lungebetændelse”, der i virkeligheden er en dårlig betegnelse for sygdommen. Dels er det de færreste med en mycoplasma infektion, der får egentlig lungebetændelse, da de fleste får øvre luftvejsinfektioner eller bronkitis. Dels får man som regel feber ved en mycoplasma infektion, specielt ved lungebetændelse – typisk dog ikke så høj, som ved “almindelig” lungebetændelse. SSI mener derfor, man bør undgå at bruge begrebet, da det er misvisende, og kan få mange til fejlagtigt at tro, at de har lungebetændelse.

Den type lungebetændelse der er behandlingskrævende – pneumokok lungebetændelsen, den man døde af i gamle dage – inkluderer så godt som altid høj feber, hoste med gul-grønt slim og betydelig almen påvirkning, dvs. man føler sig ikke bare lidt utilpas men meget syg. Selvfølgelig skal man altid kontakte læge, hvis man er reelt bekymret for at fejle noget alvorligt. Men det er værd at bemærke, at hovedparten af de patienter, vi som læger ser med hoste, ikke fejler noget behandlingskrævende. Hoste uden feber eller påvirket almentilstand er ikke tegn på behandlingskrævende sygdom.

Prøv at starte med at måle temperaturen. Hvis du har høj feber (temperatur over 38.6), hoste med masser af slim, føler dig meget syg og dårlig og måske føler at din vejrtrækning er besværret så almindelig dagligdags gøremål kan gøre dig forpustet, så er det bestemt relevant at kontakte læge. Hvis temperaturen er lav (f.eks. under 38), din hoste mest er tør, sygdomsfølelsen er sådan at du mest føler dig ubehageligt generet, mere end egentlig syg og dårlig, og din vejrtrækning ikke er påvirket af generne, så er det sansynligvis en virusinfektion i luftvejene, som har gjort dig syg. Det kan vi ikke behandle, det går over af sig selv, og det er i øvrigt ufarligt hvis man er sund og rask i øvrigt.

Det er fornuftigt at søge læge pga hoste ved:

– Høj feber
– Alvorlig sygdomsfølelse
– Påvirket (dårlig) vejrtrækning
– Kendt sygdom i hjerte eller lunger
– Langvarig sygdom (uger)

Hvis du er i tvivl og hvis du er bekymret for om du kan fejle noget farligt, er du altid velkommen til at søge læge.

Du kan læse mere om sygdomme med hoste her.