Konsultation/attest priser

Konsultationer og attester

Priser og regler for Konsultationer

Konsultation for gr. 1 patienter er gratis, afregnes af sygesikringen.

Gr. 2 almindelig konsultation: 500 kr. desuden tillæg ved laboratorieundersøgelser.

Konsultation uden for sygesikring koster  500  kr.

Grænsegængere og grænsearbejdere skal medbringe deres lokale sygesikringsbevis hvorefter vi kan afregne direkte med sygesikringen.

Priser på et udvalg af attester   
Varighedserklæring forlangt af arbejdsgiver500,-
Mulighedsattest   500,-
Sygemelding ved eksamen 250,-
Sygemelding ved rejse 250,-
Kørekortattest500,-
USA attest og lignende500 + 25% moms, i alt  625,-
Politi-aspirant-attest796 + 25% moms, i alt  995,-
A-kasseattest – fritagelse for karantæne543 + 25% moms, i alt  678,75
Bokseattest500 + 25% moms, i alt  625
Dykkerattest300 + 25% moms, i alt  375
Privat konsultation1000,-
Jernbaneattest DSB1000 + 25 % moms i alt 1250

Andre attester efter skønnet tidsforbrug.

Disse attester skal betales kontant eller med dankort.

Attester som er udbedt af arbejdsgiver skal arbejdsgiver refundere.