Læger

Læger

Læge Phillip Hellmann

Den 1 august 2019 er jeg indtrådt som ny kompagnon i lægehuset. Jeg er speciallæge i almen medicin fra 2019 og har i forbindelse med speciallægeuddannelsen haft flere års tilknytning til Valby lægehus. Jeg har erfaring fra medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk samt børneafdeling. Jeg har for nogle år siden arbejdet som praktiserende læge i Norge.

Jeg er uddannet fra Københavns universitet 2011.

 

Læge  Jakob Aaquist Johansen

Jeg har fra den 1 januar 2018 fast læge i Valbylægehus.

Jeg har været læge siden 2005 og speciallæge siden sommer 2016. Jeg er som led i min speciallæge uddannelse i almen medicin bredt uddannet indenfor de medicinske og kirurgiske specialer.

Jeg er særligt interesseret i psykoterapi og er bla. uddannet kognitiv terapeut. Jeg går regelmæssigt i terapi/supervision og tager gerne samtale forløb.

Jeg har tidl. arbejdet i Uganda og har særlig interesse for tropesygdomme og rejsemedicin.

Læge Anne Wold

Praktiserende læge siden 2011.
Expressiv Art : uddannelse i vejledning og deltaget i supervision hos Steen Lykkes Institut 2010-2017.
Protreptik: uddannelse i vejledningssamtaler hos Ole Fogh Kirkeby, tidligere professor ved CBS.2018-2019
Supervision: deltager i supervision hos Christian Juul Bush, hospitals præst ved Rigshospitalet. 2018-
Supervisor-Uddannelse: I gang med 3 årig uddannelse til supervisor ved Selskab for samtale og supervision i almen praksis. 2019-2021.

Medlem lægeforeningen

Medlem PLO

Medlem DSAM

Medlem SSSAP

 

Læge Christen Myrup

Jeg har siden 1994 været praktiserende læge i Valby. Er den 1 august 2019  gået på pension men vil, være at træffe som vikar et par gange om ugen

Læge Torben Mahneke

Jeg har været uddannet læge i 42 år. Siden 1989 været praktiserende læge på Frederiksberg. Jeg er fra februar 2020 ansat som vikar i Valby Lægehus hvor jeg vil være at træffe et par gange om ugen.

Læge Signe Agersnap

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil være at træffe hver dag  i Valby Lægehus dagligt indtil 31 marts 2021.

 

Læge Simon

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil være at træffe hver dag  i Valby Lægehus dagligt indtil 31/8- 21. Derefter vil jeg være i klinikken hver måned i de næste 3 år.

 

Læge Sanna S.W.Digby

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil at træffe i klinikken ca. en gang om måneden indtil maj 2022, Den øvrige tid er jeg på diverse hospitalsafdelinger.

Fra maj 2022 vil jeg være i Valby Lægehus hver dag indtil november 2022 hvor jeg er færdig uddannet

Læge Nicholas Bonde

Jeg er praksisreservelæge og ansat i Valby Lægehus til 1 august 2021.