Livmoderhalskræft

Livmoderhalskræft

Celleprøve – smear – pap-smear – screening for livmoderhalskræft
I Danmark tilbydes alle kvinder mellem 23 og 65 år en undersøgelse for forstadier til livmoderhalskræft. Som kvinde modtager man et brev med invitation til at få foretaget denne undersøgelse, første gang når man er 23 år, derefter hvert 3. år til man fylder 50, derefter hvert 5. år til man fylder 65. Efter man er fyldt 65 år, får man ikke længere brev med tilbud om undersøgelse for forstadier til livmoderhalskræft. Årsagen til dette er, at hvis man på dette tidspunkt i sit liv aldrig har haft celleforandringer, er risikoen for at udvikle celleforandringer efter 65 års alderen så lille, at det ikke længere er nødvendigt at foretage celleprøver rutinemæssigt.

En celleprøve foregår ved at man får foretaget en gynækologisk undersøgelse, også kaldet en underlivsundersøgelse. Her tager lægen med en særlig, blød børste en prøve af cellerne fra livmoderhalsen. Selve prøven tager kun få sekunder at tage og det gør ikke ondt. Det er en ganske ukompliceret prøve, og der er ingen risiko ved at få den foretaget – det er således unødvendigt at henvise til speciallæge i gynækologi for at få foretaget almindelige celleprøver.

Prøven bliver sendt til undersøgelse på patologisk afdeling på Hvidovre hospital, og efter ca. en uge får lægen svar tilbage om der er fundet normale celler eller om der er fundet celleforandringer. Det er frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet om at få foretaget celleprøve. I Danmark er det ca ¾ af kvinderne, der får foretaget celleprøven efter at have modtaget invitation til det, og ¼ undlader at få prøven foretaget. Det er blandt den gruppe af kvinder, som fravælger celleprøven, at man finder de fleste tilfælde af livmoderhalskræft (Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Celleforandringer er alene celler, som har ændret sig i forhold til det normale. Når man har celleforandringer, er det ikke det samme som at man har fået cancer! Celleforandringer kan i nogle situationer udvikle sig til cancer over længere tid. Det er den type celleforandringer, vi leder efter ved celleprøven, for dem kan vi fjerne inden de når at udvikle sig til cancer. I andre situationer bliver cellerne normale igen af sig selv, og man behøver ikke at gøre andet, end at kontrollere hvordan det udvikler sig.

HPV (Human Papiloma Virus) er et virus, som er medvirkende i den proces, som skaber celleforandringer og siden livmoderhalskræft. Man kan nu vaccinere mod dette virus og derved undgå en masse tilfælde af livmoderhalskræft. Denne vaccine (Gardasil) er en del af det danske børnevaccinationsprogram, og fra 2012 er der taget politisk beslutning om, at den også skal tilbydes til kvinder helt op til 26 år. Nyere forskning har nemlig vist, at selvom man har haft sin seksuelle debut og dermed er blevet udsat for smitte med HPV, så kan man stadig have en betydelig beskyttende effekt af at blive vaccineret. For kvinder ældre end 26 er virkningen mere usikker, men videnskabelige studier har vist en vis beskyttende effekt helt op til 41 års alder. Effekten er relateret til, hvor mange seksuelle kontakter, man har haft, og dermed risikoen for at være smittet med mange forskellige typer af HPV. Hvis man gerne vil vaccineres med gardasil, selvom man er ældre end 26 år, kan man blive det ved selv at købe vaccinen på apoteket. Tal med lægen om det vil være en fordel for netop dig at blive vaccineret.