Personaler

Sygeplejersker og sekretær

Vi er 2 faste sygeplejersker ansat i Valby Lægehus. Vi har begge lang bred erfaring indenfor sygeplejen og meget faglige orienterede og engageret.

Lene er vores faste sekretær i Valby Lagehus og sidder i receptionen.

Sygeplejerske Gitte

Uddannet sygeplejerske i 1995. Har erfaring fra bla. brandsårsafdeling samt hjemmeplejen. Jeg har været ansat i Valby Lægehus siden 2009.

Har en Sundhedsfaglig diplom uddannelse indenfor bla. inkontinens og KOL.

Jeg er enggageret i RIV bestyrelsen, som er et uddannelsesforum for personale ansat i lægepraksis.

Har kursuslederfunktion på de årlige lægedage for almen praksis samt på heldagskurser for personale ansat i lægepraksis.Fungerer som sygeplejerske på Sparta Medical Team, hvor jeg er med som sygeplejerske ved DHL-løb, maraton og halvmaraton.

 

Sygeplejerske Zita

Jeg har mangeårig erfaring som konsultationsssygeplejerske i lægepraksis og har været ansat i Valbylægehus siden 2011. Jeg har altid holdt meget af alle de mangeartede opgaver som er forbundet med at arbejde i en lægepraksis.

Jeg er uddannet rygestopinstruktør og er tilknyttet Sparts Medical team. Et team som giver førstehjælp ved diverse store løb bla. DHL stafet, og marton.

Jeg har  diplomkursus i undervisning og formidling. Ved den årlige efteruddannelsesuge for praktiserende læger og personale er jeg kursusleder.

Dessuden er jeg kursusleder på heldagskurser hos PLO

Jeg er  uddannet akupunktør, medlem ad Dansk Medicinsk Akupunktur Forening,  jeg tilbyder behandling i klinikken for lidelser hvor akupunktur er relevant.

Sekretær Lene

 

Medicinstuderende Baris

Jeg er medicinstuderende og vikar for sygeplejerskerne og sekretæren i klinikken.

Medicinstuderende Maryam

Jeg er medicinstuderende og vikar for sygeplejerskerne og sekretæren i klinikken.

Medicinstuderende Amina

Jeg er medicinstuderende og vikar for sygeplejerskerne og sekretæren i klinikken.

Medicinstuderende Bodil

Jeg er medicinstuderende og vikar for sygeplejerskerne i klinikken.

Medicinstuderende Camilla

Jeg er medicinstuderende og vikar for sygeplejerskerne og sekretæren i klinikken.