Vandskade i dit hus/hjem

Vandskade i dit hus/hjem

Indtrængen af vand i bygninger i forbindelse med oversvømmelser, skybrud eller rørskade kan kræve indsættelse af infektionshygiejniske foranstaltninger. Målet er at forebygge mugdannelse og sygdomme i forbindelse med kontakt af forurenet vand og slam. Læs mere på Statens Seruminstituts hjemmeside.