Links

Information om mæslinge vaccination

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200381

https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/gratis-maeslingevacc-til-voksne/baggruden-for-gratis-maeslinegvacc-til-voksne

Sundhed.dk

En stor portal med rigtig mange informationer om sygdom og sundhed og mange nyttige links.

Patienthåndbogen

En database med god information om mange forskellige sygdomme. Mange gode illustrationer. Vil du vide noget om influenza? Prostatakræft? Løberknæ? Kyssesyge? Klamydia? Alt det og meget mere findes der god information om her – uden reklamer for medicin og uden økonomiske interesser.

Medicinmedfornuft

Institut for Rationel Farmakoterapi har lavet denne informationsside om medicin, bivirkninger, og meget mere. Hvilken medicin er det bedste valg i forhold til effekt, pris, risiko for bivirkninger m.m. Også nyttig for gravide i behandling med medicin, som ønsker information om risiko for uønskede effekter på fosteret.

Medicinkombination

Lægemiddelstyrelsens side med information om, hvilke lægemidler som kan påvirke hinanden. Indtast navnene på de præparater, du er i behandling med og find ud af, om der er kendte bivirkninger ved at kombinere dem.

Sygebørn.dk

En rigtig god side for alle forældre. Råd og vejledning vedrørende pludselig opstået sygdom hos børn. Hvad du selv kan gøre, hvad du bør kontakte din læge om, og i hvilke situationer, du bør kontakte vagtlægen.

Lægevagtens hjemmeside

Her får du information om lægevagten, hvordan du bruger den, hvor nærmeste vagtklinik ligger, hvor nærmeste døgnapotek ligger, og råd om hvornår et helbredsproblem er akut. Man kan ikke bestille tid hos lægevagten her. Husk at al kontakt med læge i vagttiden starter med at man ringer til lægevagten:

Lægevagten København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør 7013 0041. Lægevagten kan kontaktes pr telefon mellem kl 16.00 og kl 08.00 samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdage.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Information om rigtig mange ting som vedrører sundhedsvæsenet, forskellige behandlinger, tiltag til at fremme sundhed i befolkningen og meget mere.

Influenzavaccination

Hvem skal vaccineres?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du har en kronisk sygdom eller af andre grunde har øget risiko for at blive alvorligt syg.

Sundhedsstyrelsens nyhedscenter

Her finder du artikler om aktuelle emner med relation til sundhedsvæsenet, folkesundheden, udbrud af sygdomme. Undersøgelse for brystkræft på private klinikker, udbrud af influenza A, stigning i hyppigheden af abort blandt unge kvinder og meget mere.

ssi og fitfortravel

Begge hjemmesider er sider med god information om sygdomsudbrud forskellige steder i Verden, rådgivning om, hvilke vaccinationer som er relevante før man rejser, info om malaria og meget mere. Begge sider bidrager med rådgivning, men ikke med en opskrift for den enkelte. Vort råd er, at starte med at orientere sig om hvor man skal hen, bruge internettet for yderligere information, og derefter kontakte os i lægehuset for hjælp med, hvilke vaccinationer, hvilken malariaprofylakse osv. man skal vælge.

Regler vedr. medbringelse af medicin på rejser, inkl. regler vedr. pillepas kan findes på sundhedsministeriets hjemmeside.

Vaccinationsprogrammer og information om vacciner

Sundhedsstyrrelsens side om vaccinationer. Børnevacciner, hepatitisvaccination til særlige risikogrupper, Influenzavaccination, tilskud, bivirkninger og meget andet.

Københavns kommunes hjemmeside og Borger.dk

Bl.a. information om lægevalg, sygesikringsgruppe 1 og 2, hjemmehjælp, sundhedscentrene, hvordan man skifter læge.

Stoplinien

Få hjælp til Rygestop.

Hope linjen

For folk med problemer med alkohol, eller pårørende til en der drikker for meget.

Altomkost.dk

Navnet på siden – alt om kost – skal tages bogstaveligt. Her er god information til unge og gamle, overvægtige og undervægtige, gravide og børn, vegetarer, veganere og meget mere.

Sex og Samfund

En rigtig god portal med megen information om sexualitet og links til bl.a.:

Abortnet – Information om abort

Præventionsguiden – beskrivelse af de forskellige præventionsformer, fordele og ulemper

Sexsygdomme – information om forskellige kønssygdomme, hvor hyppige de er, hvordan de smitter, symptomer og behandling.

Sexlinien for unge kan ikke roses nok. Et rigtig godt forum med information om de “svære ting” og mulighed for at stille anonyme spørgsmål. Ingen løftede pegefingre eller fine fornemmelser – bare masser og masser af råd og vejledningPå Venereaklinikken på Bispebjerg hospital kan alle blive undersøgt for kønssygdomme. Alle kan møde op (også ikke danske statsborgere), man kan være anomym og der er ingen tidsbestilling.

På sex og samfunds rådgivnings og præventionsklinik på Rosenørns Allé kan man få hjælp af speciallæger i gynækologi, bl.a. med prævention. Se nedenstående link for adresser og åbningstider på disse to klinikker: Sexogsamfund.dk

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier, som har det svært. Mødrehjælpens formål er at rådgive og hjælpe børnefamilier og gravide med økonomisk, social- og uddannelsesmæssig støtte.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre

Forebygger og bekæmper fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.

Omfattende linksamling til organisationer som beskæfter sig med vold og sexuelle overgreb rettet mod kvinder fra alle kulturer. Bl.a. Stop volden mod kvinder og Joan-Søstrene

Rigtig godt rådgivningstilbud til etniske unge, der oplever æresrelaterede problemstillinger og alvorlige konflikter i deres familier. Disse konflikter kan for eksempel handle om familiens forventninger og krav til den unge, som ikke stemmer overens med egne ønsker og behov. Tvangsægteskab, vold eller genopdragelsesrejser.

Mulighed for anonym kontakt.

U-Turn

Københavns Kommunes gratis tilbud til unge under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

Psukologkontakt

Hvis du skal søge hjælp hos en psykolog. Psykologbehandling er i Danmark ikke omfattet af sygesikringen, dvs man skal selv betale. I visse situationer kan man få tilskud til psykologbehandling. Læs om dette under fanebladet “værd at læse” andet steds på hjemmesiden.

Studenterrådgivningen

Hjælp og rådgivning til studerende med psykiske, sociale, helbredsmæssige eller økonomiske problemer. Studenterrådgivningen hjælper studerende på lange og mellemlange videregående uddannelser, det vil sige videregående uddannelser med en normeret studietid på mindst tre år. Gratis hjælp fra psykolog, socialrådgiver eller psykiater.

Syghusvalg

Link til Sundhedsministeriets brochure af samme navn med opdateret information om

frit og udvidet frit valg af sygehus, udvidede rettigheder i psykiatrien og behandling på sygehus i udlandet. Med link til bl.a. siderne Sygehusvalg.dk og sundhedskvalitet.dk

Venteinfo.dk

Her kan du se den aktuelle, forventede ventetid på forskellige behandlinger fordelt på sygehuse som tilbyder den behandling. Slå f.eks. op under “kunstig hofte” og se ventetiden til operation. Den oplyste ventetid er naturligvis kun vejledende og må tages med forbehold. Husk at det hurtigste behandlingssted ikke altid er det bedste behandlingssted. Folk har det med at stille sig i kø når noget er værd at vente på.

Sygdomsbekæmpelse

er mit barn syg?

Astma og allergiforbundet

Diabetesforeningen

Gigtforening

Hjerteforeningen

Hovedpineforeningen

Nyreforeningen