Konsultationer og attester

Priser og regler for Konsultationer

Konsultation for gr. 1 patienter er gratis, afregnes af sygesikringen.

Gr. 2 almindelig konsultation: 500 kr. desuden tillæg ved laboratorieundersøgelser.

Konsultation uden for sygesikring koster  500  kr.

Grænsegængere og grænsearbejdere skal medbringe deres lokale sygesikringsbevis hvorefter vi kan afregne direkte med sygesikringen.

Priser på et udvalg af attester    
Varighedserklæring forlangt af arbejdsgiver 650,-
Mulighedsattest   650,-
Sygemelding ved eksamen 250,-
Sygemelding ved rejse 250,-
Kørekortattest 600,-
USA attest og lignende 500 + 25% moms, i alt  625,-
Politi-aspirant-attest 796 + 25% moms, i alt  995,-
A-kasseattest – fritagelse for karantæne 543 + 25% moms, i alt  678,75
Bokseattest 500 + 25% moms, i alt  625
Dykkerattest 300 + 25% moms, i alt  375
Privat konsultation 1000,-
Jernbaneattest DSB 1000 + 25 % moms i alt 1250

Andre attester efter skønnet tidsforbrug.

Disse attester skal betales kontant eller med dankort.

Attester som er udbedt af arbejdsgiver skal arbejdsgiver refundere.