Læger

Philip Hellmann

Jeg er speciallæge i almen medicin fra 2019 og har til sommer 5 års jubilæum som kompagnon i Valby lægehus. Jeg har erfaring fra medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk afdeling samt børneafdeling.

Jeg deltager i efteruddannelseskurser, efteruddannelsesgruppe og supervisionsgruppe med lægekolleger og forsøger hele tiden at ajourføre mig med nyeste viden.

Jeg underviser en smule, både internt og eksternt.

Jeg har for nogle år siden arbejdet som praktiserende læge i Norge.

Jeg er uddannet fra Københavns universitet 2011.

 

 

Jakob Aaquist Johansen

Jeg har fra den 1 januar 2018 fast læge i Valbylægehus.

Jeg har været læge siden 2005 og speciallæge siden sommer 2016. Jeg er som led i min speciallæge uddannelse i almen medicin bredt uddannet indenfor de medicinske og kirurgiske specialer.

Jeg er særligt interesseret i psykoterapi og er bla. uddannet kognitiv terapeut. Jeg går regelmæssigt i terapi/supervision og tager gerne samtale forløb.

Jeg har tidl. arbejdet i Uganda og har særlig interesse for tropesygdomme og rejsemedicin.

 

Anne Wold

Praktiserende læge siden 2011.

Supervisor: Supervision af læger i grupper og enkelte samtaler og FASE 3 læger på CAMES, Herlev hospital

Underviser KBU læger i region Sjælland, kommunikationskursus siden 2019.

Medlem: DSAM, PLO, SSSAP

 

Signe Agersnap Axelsen

Den 1. januar 2024 er jeg indtrådt som ny kompagnon i Valby Lægehus.

Speciallæge i almenmedicin siden 2023.

Jeg har  i forbindelse med speciallægeuddannelsen, haft flere års tilknytning til Valby Lægehus.

 

 

 

Christen Myrup

Jeg har siden 1994 været praktiserende læge i Valby. Er den 1 august 2019  gået på pension men vil, være at træffe som vikar et par gange om ugen.

 

 

 

Mariam Maanaki

Jeg er læge og er tilknyttet Valby Lægehus indtil 1 maj 2024

 

 

Simon Bahn Glerup

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i Valby Lægehus i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil derfor være at træffe en gang om måneden indtil september 2024. Den øvrige tid arbejder jeg på diverse hospitalsafdelinger i København.

Fra september 2024 til feb 2025 vil jeg arbejde hver dag i Valby Lægehus.

 

Sanna S.W.Digby

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i Valby Lægehus i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg har været tilknyttet klinikken i flere år i forbindelse med min uddannelse og vil nu arbejde daglig i Valby Lægehus indtil  juli 2024