Læger

Philip Hellmann

Den 1 august 2019 er jeg indtrådt som ny kompagnon i lægehuset. Jeg er speciallæge i almen medicin fra 2019 og har i forbindelse med speciallægeuddannelsen haft flere års tilknytning til Valby lægehus. Jeg har erfaring fra medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk samt børneafdeling. Jeg har for nogle år siden arbejdet som praktiserende læge i Norge.

Jeg er uddannet fra Københavns universitet 2011.

 

Jakob Aaquist Johansen

Jeg har fra den 1 januar 2018 fast læge i Valbylægehus.

Jeg har været læge siden 2005 og speciallæge siden sommer 2016. Jeg er som led i min speciallæge uddannelse i almen medicin bredt uddannet indenfor de medicinske og kirurgiske specialer.

Jeg er særligt interesseret i psykoterapi og er bla. uddannet kognitiv terapeut. Jeg går regelmæssigt i terapi/supervision og tager gerne samtale forløb.

Jeg har tidl. arbejdet i Uganda og har særlig interesse for tropesygdomme og rejsemedicin.

 

Anne Wold

Praktiserende læge siden 2011.

Supervisor: Supervision af læger i grupper og enkelte samtaler.

Underviser KBU læger i region Sjælland, kommunikationskursus siden 2019.

Protreptik: ledelses-vejledningssamtaler, gået hos Ole Fogh Kirkeby, prof, emeritus CBS.

Expressiv Art: vejleder siden 2017 

Medlem: DSAM, PLO, SSSAP

 

Christen Myrup

Jeg har siden 1994 været praktiserende læge i Valby. Er den 1 august 2019  gået på pension men vil, være at træffe som vikar et par gange om ugen

 

Simon Bahn Glerup

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i Valby Lægehus i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil derfor være at træffe en gang om måneden indtil november 2024. Den øvrige tid arbejder jeg på diverse hospitalsafdelinger i København.

 

Sanna S.W.Digby

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg er på barsel og kommer tilbage i slutningen af 2022.

 

Laura Juul Petersen 

Jeg er praksisreservelæge og ansat i Valby Lægehus til 1 november 

 

Yaffah Wiegandt

Jeg er vikar og ansat i klinikken frem til 1 oktober 2022

Frederik Rønager 

Jeg er praksisreservelæge og ansat i Valby Lægehus til 1 november 2022