Læger

Philip Hellmann

Den 1 august 2019 er jeg indtrådt som ny kompagnon i lægehuset. Jeg er speciallæge i almen medicin fra 2019 og har i forbindelse med speciallægeuddannelsen haft flere års tilknytning til Valby lægehus. Jeg har erfaring fra medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk samt børneafdeling. Jeg har for nogle år siden arbejdet som praktiserende læge i Norge.

Jeg er uddannet fra Københavns universitet 2011.

Holder orlov og ferie fra 26 juni - 9 august 2023

 

Jakob Aaquist Johansen

Jeg har fra den 1 januar 2018 fast læge i Valbylægehus.

Jeg har været læge siden 2005 og speciallæge siden sommer 2016. Jeg er som led i min speciallæge uddannelse i almen medicin bredt uddannet indenfor de medicinske og kirurgiske specialer.

Jeg er særligt interesseret i psykoterapi og er bla. uddannet kognitiv terapeut. Jeg går regelmæssigt i terapi/supervision og tager gerne samtale forløb.

Jeg har tidl. arbejdet i Uganda og har særlig interesse for tropesygdomme og rejsemedicin.

Holder orlov april, maj og juni 2023

 

Anne Wold

Praktiserende læge siden 2011.

Supervisor: Supervision af læger i grupper og enkelte samtaler og FASE 3 læger på CAMES, Herlev hospital

Underviser KBU læger i region Sjælland, kommunikationskursus siden 2019.

Protreptik: ledelses-vejledningssamtaler, gået hos Ole Fogh Kirkeby, prof, emeritus CBS.

Expressiv Art: vejleder siden 2017 

Medlem: DSAM, PLO, SSSAP

Skal arbejde i Grønland maj og september 2023 

 

Christen Myrup

Jeg har siden 1994 været praktiserende læge i Valby. Er den 1 august 2019  gået på pension men vil, være at træffe som vikar et par gange om ugen

 

Simon Bahn Glerup

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i Valby Lægehus i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg vil derfor være at træffe en gang om måneden indtil september 2024. Den øvrige tid arbejder jeg på diverse hospitalsafdelinger i København.

Fra september 2024 til feb 2025 vil jeg være hver dag i Valby Lægehus.

 

Sanna S.W.Digby

Jeg er ansat i en uddannelsesstilling i forbindelse med min videreuddannelse til speciallæge. Jeg er på barsel og kommer tilbage i slutningen af 2023.

 

Cecilie Engen

Jeg er læge og er tilknyttet Valby Lægehus indtil 1 juli 2023

 

Camilla Guldmann

Jeg er ved at være færdig speciallæge og vil være i klinikken indtil 1 august 2023